top of page
ZAJĘCIA W CENTRM eDU mat przez wakacje_20240523_150155_0000.png

Zajęcia szyte na miarę

Mamy świadomość, że ostatnie miesiące nauki nie były łatwe i mam nadzieję że rodzice mają świadomość, że materiał, który dzieci i młodzież nie była w stanie zrealizować w odpowiedni sposób, w następnym roku nie da o sobie zapomnieć.

Podejmiemy się tego wyzwania, żeby poprowadzić intensywne zajęcia, uzupełniające te braki.

Forma zajęć dowolna: stacjonarnie lub online, co przez ostatnie miesiące udało sie naszej placówce dobrze poprowadzić.

Zajęcia przygotowujące do poprawki

- na poziomie szkoły podstawowej - 3 razy w tygodniu po 1 godz.

- na poziomie szkoły średniej 3 razy w tygodniu po 1,5 godz. 

Podczas zajęć realizowany jest materiał objęty poprawką, zadania domowe ćwiczące materiał, sprawdziany sprawdzajace opanowany materiał. Sprawdziany nie odbywają się w ramach zajęć ale dodatkowo. Nie są płatne w żaden sposób dodatkowo. 

Zajęcia przygotowujące do matury poprawkowej

 

Zajęcia odbywają sie 3 razy w tygodniu po 1,5 godz jeśli rozpoczynają się od lipca. Jeśli ktoś podejmie się zajęć od sierpnia, to zajęcia będą sie odbywać 5 razy w tygodniu po 2 godziny. Zajęcia mają na celu głównie poprzez rozwiązywanie testów maturalnych, ćwiczenie potrzebnych umiejętności. Warunkiem sukcesu jest zaangazowanie maturzysty w naukę oraz rozwiązywanie zadań domowych. 

Zajęcia uzupełniające materiał szkolny z danej klasy

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów, którzy w ostatnim roku szkolnym nie do końca opanowali potrzebny materiał szkolny. Na pierwszych zajęciach zostanie przeprowadzony sprawdzian, który pozwoli ocenić w jakim zakresie są braki materiału. Zajęcia będą oparte na zapoznaniu, a następnie wyćwiczeniu istniejących luk w materiale. Z każdych zajęć będą zadania domowe oraz okresowe sprawdziany. Okresowe sprawdziany nie będą się odbywały w ramach zajęć ale dodatkowo. 

Dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej zajęcia będą wspomagane przez specjalnie do tego skonstuowane ćwiczenia z zadaniami.  Zajęcia będą się odbywać 3 razy w tygodniu po 1 godz. 

Dla mlodzieży szkoł średnich będziemy korzystać z zbioru zadań do danego podrecznika. Zajęcia będą się odbywać 3 razy w tygodniu po 1,5 godz.

Intensywny kurs z matematyki rozszerzonej 

To zajęcia uzupełniające materiał z klasy 1 szkoły średniej, którzy decydują się rozpocząć matematykę rozszerzoną od klasy 2. W miarę możliwości opanowania materiału z 1 klasy, zajęcia będą prowadzone dalej, realizując materiał z klasy 2. W obecnej sytuacji nie wiemy jak będzie wyglądać szkoła od września więc w razie czego, realizacja jakiejś części materiału z 2 klasy może okazać się pomocna. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 1,5 godz. 

Zajęcia dla przyszłych maturzystów 

Zajęcia obejmują najpierw krótkie powtórki z już zrealizowanego materiału poprzez rozwiązywanie zadań maturalnych, a następnie pierwsze próby rozwiązywania testów. W  przypadku osób, którzy będą podchodzić do egzaminu na poziomie rozszerzonym, zajęcia będą opierać się na rozwiązywaniu i analizowaniu testów, najpierw na poziomie podstawowym a następnie rozszerzonym. W razie ewidentnych braków w danym obszarze materiał będzie powtarzany. Nie chodzi tylko o suche powtórki ale takie, które przydadzą się na maturze. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 1,5 godz. 

Koszt zajęć wakacyjnych: 

W przypadku zajęć indywidualnych - 60 zł / godz. zegarową - 90  zł za 1,5 godz. (PROMOCJA WAKACYJNA)

Zajęcia grupowe - 40 zł/ godz. zegarową 

bottom of page