top of page

Zmieniamy się na nowe....
O szczegółach dotyczących zajęć dla dzieci od 4 do 15 roku życia niebawem. 

Zajęcia dla uczniów szkół średnich

Mają na celu utrwalanie materiału szkolnego poprzez ćwiczenie rożnego rodzaju zadań oraz zadań, które potem pojawiają się na egzaminie maturalnym. Wspomagają ucznia w matematyce szkolnej oraz pomagają w przygotowaniu do sprawdzianu lub innej pracy pisemnej w szkole. 

Trwają cały rok szkolny. Czas trwania zajęć zależy od rodzaju zajęć od 1 godziny do 1,5 godziny zegarowej.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub mailowo. 

bottom of page